Obiekty mieszkalne
Porady producenta

Ciąg komunikacyjny główny

Produkty stosowane jako okładziny w ciągach komunikacyjnych powinny spełniać przede wszystkim parametr antypoślizgowości. Nie należy stosować gresów polerowanych. Z reguły stosuje się produkty z grupy gresów zdobionych oraz gresów technicznych. Uzależnione jest to od wymagań estetycznych inwestora.

Wytyczne prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz ze zmianami (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r., Dz.U. nr 201, poz. 1238 z 2008 r., Dz.U. nr 228, poz. 1514 z 2008 r., Dz.U. nr 56, poz. 461 z 2009 r.) 
§ 305.

  1. Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, a także posadzki w garażu powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu.
  2. Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych, spełniających warunki określone w Polskich Normach dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną.